Wiadomości Branżowe

Autocasco od wszystkich ryzyk w reklamie Proama

Proama rozpoczęła emisję kolejnego spotu w ramach kampanii promującej autocasco. Tym razem ubezpieczyciel zwraca uwagę na szeroki zakres ubezpieczenia, dzięki zastosowanej formule ?all risk?.

Zakres ubezpieczenia formułowany jest zazwyczaj na dwa sposoby: w oparciu o zasadę ryzyk nazwanych lub jako ubezpieczenie od wszelkich ryzyk, tzw. ?all-risk?. ?All-risk? oznacza, że ubezpieczenie zapewnia ochronę od wszelkiego rodzaju ryzyk, z wyjątkiem tych okoliczności, które są wyraźnie wyłączone w treści warunków ubezpieczenia. Takie ubezpieczenie oferuje swoim klientom i promuje w nowym spocie Proama.

- W reklamie podkreślamy, że dzięki ubezpieczeniu autocasco all-risk klient otrzymuje w Proama ochronę od wszystkich typowych zdarzeń oraz takich, które są trudne do przewidzenia.Spot ten jest kontynuacją poprzedniego, w którym podkreślaliśmy inny ważny element naszych ubezpieczeń autocasco ? nowe i oryginalne części, przy naprawie bezgotówkowej lub na fakturę ? wyjaśnia Mira Dobek, Dyrektor Marketingu w Proama.

Proama oferuje ubezpieczenie autocasco w trzech pakietach: Casco ASO, Casco Komfortowy i Casco Optymalny. Warianty te różnią się przede wszystkim dostępnym sposobem likwidacji szkody i zastosowanymi do wyliczenia szkody rodzajami części, co oczywiście wpływa również na koszt zakupu takiej polisy.

Casco ASO Proama rekomenduje właścicielom aut do 4 roku. Ubezpieczenie to zapewnia pełną refundację kosztów naprawy dokonanej w Autoryzowanej Stacji Obsługi (ASO) z użyciem części z logo producenta samochodu (części O). Dla aut w wieku 4-8 lat dedykowane jest pakiet Casco Komfortowy, które przewiduje refundację kosztów naprawy przeprowadzonej w zakładzie naprawczym nie posiadającym autoryzacji, z użyciem części sklasyfikowanych jako części oryginalne o jakości Q. Są to części najczęściej produkowane przez tego samego producenta, co części użyte przy tzw. ?pierwszym montażu? samochodu.

Reklama będzie emitowana w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych. Kreacja została przygotowana przez Agencję Change Integrated, produkcją spotu zajął się Dom Produkcyjny Bomaye, a za zakup mediów odpowiedzialny jest dom mediowy Mediacom.


dostarczył infoWire.pl
Źródło Proama. Dostarczył netPR.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy