Konsorcjum firm Budimex i Strabag dokończy budowę A4

16 września 2014 roku w rzeszowski Oddział GDDKiA podpisał z konsorcjum firm Budimex (lider, 50 proc. udziałów) i Strabag umowę na kontynuację budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) ? Jarosław (węzeł Jarosław Zachód) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.

Wartość kontraktu wynosi 584,9 mln zł netto.

Zakres prac obejmuje roboty budowlane, jakie pozostały do dokończenia po poprzednim wykonawcy, tj. kontynuację budowy ponad 41-kilometrowego odcinka autostrady A4 od Rzeszowa do Jarosławia:

  • dokończenie budowy nasypów,
  • wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni trasy głównej,
  • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne, ekrany dźwiękochłonne),
  • prace wykończeniowe (m.in. nasadzenia zieleni, budowa dróg serwisowych),
  • dokończenie budowy obiektów mostowych ? nasypy, dojazdy do obiektów, roboty wykończeniowe (wykonanie nawierzchni oraz elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu 14 miesięcy od podpisania umowy (z czasu na ukończenie wyłączono okresy zimowe tj. 2 razy po 3 miesiące od 15 grudnia do 15 marca).


dostarczył infoWire.pl
Źródło Budimex SA. Dostarczył netPR.pl
Authors
Top